Управа

Управни послови представљају делокруг руковођења, организовања и функционисања Библиотеке у складу са Законом о библиотечкој делатности и са другом законском регулативом која дефинише статус установе, радно право и обавезе.

 

Санела Симић

Директор
Телефон 035/611-172

e-mail: resavska.skola@gmail.com