Uprava

Upravni poslovi predstavljaju delokrug rukovođenja, organizovanja i funkcionisanja Biblioteke u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj delatnosti i sa drugom zakonskom regulativom koja definiše status ustanove, radno pravo i obaveze.

 

Sanela Simić

Direktor
Telefon 035/611-172

e-mail: [email protected]