Постаните члан

Чланство
Члан Библиотеке може постати сваки грађанин који уплати чланарину према важећем Ценовнику услуга кога доноси Управни одбор Библиотеке. По истеку рока, корисник обнавља упис или му престаје чланство.
Након уписа добија се чланска карта коју је члан дужан да носи са собом код сваке позајмице књига, односно коришћења било које услуге Библиотеке.
Осим индивидуалног чланства, у Библиотеци се може остварити и породично чланство. Право на породично чланство имају чланови породице – родитељи и деца по повлашћеној цени.
Бесплатно чланство у Библиотеци имају деца предшколског узраста, ученици првог разреда основних школа и корисници лошијег материјалног стања.