Остале услуге

У Библиотеци се могу фотокопирати делови књига или поједини чланци из часописа и новина. За чланове библиотеке ова је услуга бесплатна. Библиотечка грађа из фонда старе и ретке књиге се не фотокопира због посебног режима заштите и чувања.

Услуге обезбеђивања каталогизације у публикацији и додељивања ISBN бројева код издања иза којих стоји Библиотека, такође су понуђене корисницима Библиотеке.