Индивидуално чланство

Право на индивидуално чланство имају сва лица која уплате чланарину по важећем Ценовнику као и лица која су у одређеним категоријама ослобођена плаћања чланарине. Чланство може бити само на годишњем нивоу.

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу
За кориснике узраста до 14 година 200 дин.
За одрасле кориснике 300 дин.
Бесплатан упис: предшколски узраст, ученици 1. разреда основних школа и корисници лошијег материјалног стања

Пример уплатнице: