Ценовник услуга

Индивидуална чланарина на годишњем нивоу на годишњем нивоу

За кориснике узраста до 15 200 дин.
За одрасле кориснике , студенти, ученици сдредњих школа 300 дин.
Организоване групе (10 и више особа) 150 дин.
Чланарина за породично учлањење је 100 дин за сваког члана породице
БЕСПЛАТНА ЧЛАНАРИНА

Предшколци , ученици првог разреда основних школа и социјално угрожене категорије корисника.

ОШТЕЋЕНА ИЛИ ИЗГУБЉЕНА КЊИГА

Надокнађује се истом књигом или сличном

УСЛУГЕ

1.Интернет: Бесплатно за чланове Библиотеке

2.Скенирање: Бесплатно за чланове Библиотеке

3.Штампање: текст, текст и слика, слика А4- бесплатно за чланове

МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА: за чланове Библиотеке надокнађује се само цена поштанских услуга