Библиотека данас

Народна библиотека “Ресавска школа” данас је:

  • фонд од 55 000 књига и преко 100 000 јединица остале библиотечке грађе
  • богата збирка завичајне грађе
  • завидан фонд серијских публикација и друге некњижне грађе
  • библиотека од 115 књига у сопственом издању
  • импресиван читалачко-стваралачки амбијент
  • место бројних културних дешавања
  • огранак у рударској Ресавици са фондом од 12 000 књига
  • 1000 грађана са чланском картом
  • омиљено место Деспотовчана и њихових гостију

Општи фонд

Фонд броји близу 40 000 књига (30 000 наслова) из скоро свих области људског стваралаштва. Највећи број књига су дела домаће и стране књижевности, научно-популарне литературе, лектире, историје, уметности… Осим актуелних дела савремене домаће и светске књижевности којима се редовно попуњава књижни фонд, Библиотека располаже и завидном збирком наслова светских класика.

Распоред књига на полицама је по стандардима универзалне децималне класификације. Приступ фонду је слободан што значи да корисници могу сами бирати жељену књигу, упознати се са њеном структуром, али је и вратити на одговарајуће место како се не би затурила и тиме стављена ван оптицаја.

Референсна збирка

Збирку чини око 1000 наслова (речници, енциклопедије, лексикони, приручници, биографије, дела из области језика, историје, религије, архитектуре, филозофије, ликовне културе…). Фонд је од велике користи свима који се баве истраживачким радом, пишу семинарске и дипломске радове,  постдипломцима као и онима који желе проширити знања из различитих области људског стваралаштва.

Због сталне потребе за овим публикацијама и њихове вредности,  коришћење је могуће само у   просторијама Библиотеке.

Зграда Библиотеке

Зграда Библиотеке је најстарија и најлепша у Деспотовцу. Грађена је од 1901. до 1905. године за потребе тадашњег Среског начелства. У претходних 110 година осим начелства, била је и суд, дом здравља, задруга, банка…

Овим простором, површине од око 350 метара квадратних, карактеристичан мирис књиге шири се од 1973. године, када су у њу први пут усељени библиотечки фондови.

У периоду од 1991. до 1993. године замењен је цреп на крову и извршено целовито реновирање зграде која је од тада и комплетно приведена библиотечкој намени.

Значајнији радови на фасади и унутрашњости зграде изведени су и током 2010. године тако да овај простор данас представља узорну Библиотеку у мрежи јавних библиотека Србије.

Одлуком Скупштине Републике Србије бр. 633-2231/97-006 од 18. јуна 1997. године, зграда Народне библиотеке “Ресавска школа” је проглашена спомеником културе.