Одељење за рад са одраслим корисницима

Одељење за рад са одраслима (Позајмно одељење)

Ово Одељење се бави читалачким потребама и интересовањима корисника библиотечких услуга старијих од 15 година. Фонд Одељења чини око 40 000 књига из свих области знања и  књижевности. Приступ фонду је слободан, тј. читаоци могу и без помоћи библиотекара да се упознају са његовом структуром и  да траже жељену литературу. Књиге на полицама су распоређене по УДК систему(универзалној децималној класификацији).

За рад са одраслим  читаоцима задужене су  књижничарке Снежана Тошев  и Снежана Пауновић.