Odeljenje za rad sa odraslim korisnicima

Odeljenje za rad sa odraslima (Pozajmno odeljenje)

Ovo Odeljenje se bavi čitalačkim potrebama i interesovanjima korisnika bibliotečkih usluga starijih od 15 godina. Fond Odeljenja čini oko 40 000 knjiga iz svih oblasti znanja i  književnosti. Pristup fondu je slobodan, tj. čitaoci mogu i bez pomoći bibliotekara da se upoznaju sa njegovom strukturom i  da traže željenu literaturu. Knjige na policama su raspoređene po UDK sistemu(univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji).

Za rad sa odraslim  čitaocima zadužene su  knjižničarke Snežana Tošev  i Snežana Paunović.