Позајмица књига

Позајмица књига – коришћење позајмљених књига ван просторија Библиотеке , могућа је на Дечјем одељењу и Одељењу за рад са одраслим корисницима. Позајмица књига регулисана је Правилником о коришћењу библиотечке грађе и чланови Библиотеке морају поштовати одредбе овог Правилника приликом коришћења услуга Библиотеке.

Библиотечку грађу могу позајмљивати само чланови који имају активно чланство.

Могу се узети на коришћење одједном две књиге, односно на задужењу члан Библиотеке тренутно може имати највише два наслова.

Дозвољени рок позајмице књига у свим одељењима је 15 дана. По истеку рока позајмице, публикације се морају вратити или продужити коришћење за још 15 дана. Рок позајмице може се продужити само једном – лично, телефоном или електронском поштом.

Ако се позајмљена библиотечка грађа не врати у предвиђеном року и не изврши продужење рока, члановима се   наплаћује накнада по важећем Ценовнику.

Чланови Библиотеке су дужни да позајмљене књиге чувају, не оштећују их. Ако је корисник изгубио или оштетио књигу коју је позајмио из Библиотеке, дужан је да набави исти наслов или да купи књигу једнаке вредности.

Ако је кориснику потребна књига која тренутно није доступна, заузета је, може се извршити резервација. О могућности коришћења потребне књиге, корисник ће бити благовремено обавештен. Два дана по обавештењу дужан је да преузме књигу.