Огранак у Ресавици

Библиотека у рударском насељу Ресавица постоји   још од педесетих година прошлог века. Данас се у овом огранку Библиотеке налази око 13 хиљада  књига, углавном монографских публикација. Књижни фонд је смештен у простору Дома културе.

Библиотека ради радним данима од 7.00 до 15.00 часова, а са читаоцима ради библиотекар Сања Рајић.