Ogranak u Resavici

Biblioteka u rudarskom naselju Resavica postoji   još od pedesetih godina prošlog veka. Danas se u ovom ogranku Biblioteke nalazi oko 13 hiljada  knjiga, uglavnom monografskih publikacija. Knjižni fond je smešten u prostoru Doma kulture.

Biblioteka radi radnim danima od 7.00 do 15.00 časova, a sa čitaocima radi bibliotekar Sanja Rajić.