Одељење завичајне грађе и дигитализације

 

Одељење завичајне грађе (Завичајно одељење) је формирано 1981. године, а од  2012. године су му поверени и послови дигитализације. У Одељењу се систематизује и чува завичајна књижна грађа коју чини преко 1000 наслова и обиље некњижне (фотографије, картографски материјал, позивнице, плакати, каталози, музикалије…) из ближе прошлости краја. Такође, овде се чувају старе и ретке књиге, поклони организација и појединаца као и све публикације које је Библиотека издала од 1973. године.

Активностима Одељења бави се библиотекар Зоран Милорадовић.

Завичајна грађа

Завичајну грађу Библиотеке чини богата збирка књижне и некњижне грађе која се прикупља од 1981. године. Збирка располаже са неколико стотина издања историографског карактера која  се тичу општине Деспотовац и околине. Такође, у овом фонду се чувају преко стотину до сада објављених издања Народне библиотеке “Ресавска школа”, као и бројне поклон књиге познатих и мање познатих аутора. У збирци је једна стара (Вуков рјечник из 1852. године) и 11 ретких књига објављиваних у ратним периодима када је штампарство било готово угашено.   У фонду су и 115 бројева локалног гласила “Наша комуна” која је излазила из штампе од 1967. до 1992. године (недостјау само 11 бројева: ……) као и сви бројеви “Ресавске речи” локалног месечника који је наследио “Нашу комуну” и био објављиван од 1992. до 1998. године.         У оквиру.

Осим периодике (листови дневне штампе и часописи), Библиотека располаже и богатом збирком тзв. некњижне грађе коју чине преко 100 000 библиотечких јединица. Најзаступљенија је фотографска грађа, потом пропагандни (позивнице, плакати и каталози), рукописни и картографски материјал, документалистика, музикалије те све богатија колекција електронских записа на ЦД-у, ДВД-у и другим медијумима.

Библиотека располаже завидном колекцијом слика, скулптура,  машина (апарата) и употребним предметима који су коришћени у ранијим периодима бављења библиотечком и административном делатношћу.