Одељење серијских публикација

У Одељењу серијских публикација прикупљају се, обрађују, чувају и дају на коришћење серијске публикације као што су часописи,  новине, алманаси, летописи, зборници, билтени… Фонд овог Одељења садржи око 250 наслова из разних области. Колекцију старих часописа  чине “Гласних друштва српске словесности”, “Српски књижевни гласник”, “Мисао”, “Летопис матице српске”…Када су у питању серијске публикације  везани за Ресаву  и Поморавље, свакако треба поменути  “Нашу комуну”, “Ресавску реч”, “Нови пут” и “Поморавље”. У читаоници Библиотеке  корисницима је свакодневно доступан већи број новина и часописа.

Подаци о насловима и расположивим годиштима могу се добити прегледом електронског каталога  у програму COBISS.

Послове у овом одељењу обавља мр Силвана Цакић, виши библиотекар.