Odeljenje serijskih publikacija

U Odeljenju serijskih publikacija prikupljaju se, obrađuju, čuvaju i daju na korišćenje serijske publikacije kao što su časopisi,  novine, almanasi, letopisi, zbornici, bilteni… Fond ovog Odeljenja sadrži oko 250 naslova iz raznih oblasti. Kolekciju starih časopisa  čine “Glasnih društva srpske slovesnosti”, “Srpski književni glasnik”, “Misao”, “Letopis matice srpske”…Kada su u pitanju serijske publikacije  vezani za Resavu  i Pomoravlje, svakako treba pomenuti  “Našu komunu”, “Resavsku reč”, “Novi put” i “Pomoravlje”. U čitaonici Biblioteke  korisnicima je svakodnevno dostupan veći broj novina i časopisa.

Podaci o naslovima i raspoloživim godištima mogu se dobiti pregledom elektronskog kataloga  u programu COBISS.

Poslove u ovom odeljenju obavlja mr Silvana Cakić, viši bibliotekar.