Одељење набавке и обраде библиотечке грађе

Задатак овог Одељења је да путем  класичних и електронских извора континуирано прати издавачку продукцију и у складу са стандардима и интересовањима корисника свакодневно врши попуну библиотечких фондова и о томе правовремено инфомише читаоце.

Обрада монографских публикација се од 2008. године ради аутоматизовано, будући да се Библиотека укључила у систем Виртуелне библиотеке Србије, и почела са коришћењем програмског пакета COBISS. Узајамна каталогизација коју подразумева овај програм, омогућује лаку претрагу скоро целокупне базе монографских публикација у мрежи јавних библиотека Србије.

Послове у овом одељењу  обавља библиотекар Драгана Милутиновић Симић.