Odeljenje nabavke i obrade bibliotečke građe

Zadatak ovog Odeljenja je da putem  klasičnih i elektronskih izvora kontinuirano prati izdavačku produkciju i u skladu sa standardima i interesovanjima korisnika svakodnevno vrši popunu bibliotečkih fondova i o tome pravovremeno infomiše čitaoce.

Obrada monografskih publikacija se od 2008. godine radi automatizovano, budući da se Biblioteka uključila u sistem Virtuelne biblioteke Srbije, i počela sa korišćenjem programskog paketa COBISS. Uzajamna katalogizacija koju podrazumeva ovaj program, omogućuje laku pretragu skoro celokupne baze monografskih publikacija u mreži javnih biblioteka Srbije.

Poslove u ovom odeljenju  obavlja bibliotekar Dragana Milutinović Simić.