Kontakt

Narodna biblioteka

„Resavska škola“

Despota Stefana Lazarevića 18
35 213 Despotovac

email: [email protected]

PIB: 100881481

Matični broj: 07357052

Žiro račun: 840-289664-62
840-289668-50 sopstveni

Telefon/faks: 035/611-172
035/613-772

Sanela Simić
Direktor
telefon/faks: 035/611-172
e-mail: [email protected]

Snežana Paunović, knjižničar
035/613-772
Snežana Tošev, knjižničar
035/613-772

Marijana Stevanović
knjižničar
035/613-772

Zoran Miloradović
diplomirani bibliotekar

Dragan Milutinović Simić
diplomirani bibliotekar

Silvana Cakić
viši diplomirani bibliotekar

Sanja Rajić
diplomirani bibliotekar

Jasminka Petrović
diplomirani bibliotekar

Svetlana Ljubisavljević