Cenovnik usluga

Individualna članarina na godišnjem nivou na godišnjem nivou

Za korisnike uzrasta do 15 200 din.
Za odrasle korisnike , studenti, učenici sdrednjih škola 300 din.
Organizovane grupe (10 i više osoba) 150 din.
Članarina za porodično učlanjenje je 100 din za svakog člana porodice
BESPLATNA ČLANARINA

Predškolci , učenici prvog razreda osnovnih škola i socijalno ugrožene kategorije korisnika.

OŠTEĆENA ILI IZGUBLJENA KNJIGA

Nadoknađuje se istom knjigom ili sličnom

USLUGE

1.Internet: Besplatno za članove Biblioteke

2.Skeniranje: Besplatno za članove Biblioteke

3.Štampanje: tekst, tekst i slika, slika A4- besplatno za članove

MEĐUBIBLIOTEČKA POZAJMICA: za članove Biblioteke nadoknađuje se samo cena poštanskih usluga