Породична преписка кнеза Милоша Обреновића

У Народној библиотеци „Ресавска школа“ у среду, 21. фебруара, одржано је представљање књиге Породична преписка кнеза Милоша Обреновића из архивске збирке Јоце Вујића у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“. О књизи су говорили ауторка др Татјана Брзуловић Станисављевић, иначе библиотекар саветник и Начелник сектора за набавку и обраду библиотечког материјала у Универзитеској библиотеци у Београду, као и Дејан Ристић, историчар.

Књига је настала на основу ауторкине докторске дисертације, односно као резултат обраде пребогате архивске грађе из легата Јоце Вујића, једног од набогатијих и најученијих људи свога времена, великог добротвора и мецене, у којем у документа, која су припадала кнезу Милошу Обреновићу, најдрагоценији део, до скора потпуно непознат и неистражен.

Татјана Брзуловић Станисављевић се, када је у питању ова књига, определила само за породичну преписку, у којој су најзаступњенија писма његове деце, Михаила и Петрије. Књига нуди обиље података о Јоци Вујићу и значају његове архивске збирке, осликава опште прилике у кнежевини Србији, доноси једну сасвим другачију слику о Милошу Обреновићу као о пажљивом, брижном и мудром оцу, али открива и бројне детаље из његовог приватног живота.

Све ово наведено више су него довољни разлози за оправдану тврдњу да је ова књига велики допринос националној историографији и продубљењу нациолне свести.