Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića

U Narodnoj biblioteci „Resavska škola“ u sredu, 21. februara, održano je predstavljanje knjige Porodična prepiska kneza Miloša Obrenovića iz arhivske zbirke Joce Vujića u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“. O knjizi su govorili autorka dr Tatjana Brzulović Stanisavljević, inače bibliotekar savetnik i Načelnik sektora za nabavku i obradu bibliotečkog materijala u Univerziteskoj biblioteci u Beogradu, kao i Dejan Ristić, istoričar.

Knjiga je nastala na osnovu autorkine doktorske disertacije, odnosno kao rezultat obrade prebogate arhivske građe iz legata Joce Vujića, jednog od nabogatijih i najučenijih ljudi svoga vremena, velikog dobrotvora i mecene, u kojem u dokumenta, koja su pripadala knezu Milošu Obrenoviću, najdragoceniji deo, do skora potpuno nepoznat i neistražen.

Tatjana Brzulović Stanisavljević se, kada je u pitanju ova knjiga, opredelila samo za porodičnu prepisku, u kojoj su najzastupnjenija pisma njegove dece, Mihaila i Petrije. Knjiga nudi obilje podataka o Joci Vujiću i značaju njegove arhivske zbirke, oslikava opšte prilike u kneževini Srbiji, donosi jednu sasvim drugačiju sliku o Milošu Obrenoviću kao o pažljivom, brižnom i mudrom ocu, ali otkriva i brojne detalje iz njegovog privatnog života.

Sve ovo navedeno više su nego dovoljni razlozi za opravdanu tvrdnju da je ova knjiga veliki doprinos nacionalnoj istoriografiji i produbljenju naciolne svesti.