RESAVSKA ŠKOLA

RESAVSKA ŠKOLA ISTORIJE SRPSKE KULTURE

DESPOTOVAC, 22-26. AVGUST 2017. GODINE

Organizator

Narodna biblioteka “Resavska škola” Despotovac

Pokrovitelji

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Opština Despotovac

PROGRAM

Ponedeljak, 21.8.2017. godine

Dolazak polaznika škole u Despotovac u toku popodnevnih časova:

15.30 časova – polazak autobusa iz Beograda za Despotovac (kao rezervna mogućnost, postoji ista autobuska linija sa polaskom u 17.00 časova)

14.30 časova, 15.30 časova – polazak autobusa iz Kragujevca za Despotovac

Smeštaj u motel “Kruna”

20.00 časova – večera

Utorak, 22.8.2017. godine

8.00 časova – doručak

10.00 časova – predavanje

12.00 časova- pauza

12.30 časova – predavanje

15.00 časova – ručak

slobodno vreme, program Dana srpskoga duhovnog preobraženja

Sreda, 23.8.2017. godine

8.00 časova – doručak

10.00 časova – predavanje

12.00 časova – pauza

12.30 časova – predavanje

15.00 časova – ručak

slobodno vreme, program Dana srpskoga duhovnog preobraženja

Četvrtak, 24.8.2017. godine

8.00 časova – doručak

10.00 časova – predavanje

12.00 časova – pauza

12.30 časova – predavanje

15.00 časova – ručak

slobodno vreme, program Dana srpskoga duhovnog preobraženja

Petak, 25.8.2017. godine

8.00 časova – doručak

9.00 časova – turistička šetnja Gornjom Resavom (manastir Manasija, Resavska pećina, Lisine)

18.00 časova – večera

20.00 časova – otvaranje Međunarodnog viteškog festivala JOUST OUT, manastir Manasija

Subota, 26.8.2017. godine

6.30 časova – doručak

U toku ranijih jutarnjih časova planiran je polazak učesnika RESAVSKE ŠKOLE iz Despotovca:

8.00 časova – polazak autobusa iz Despotovca za Beograd

7.30 časova – polazak autobusa iz Despotovca za Kragujevac

Kontakt telefoni:

035 611 172 NB “RESAVSKA ŠKOLA”DESPOTOVAC

061 11 33 894 Sanela Simić

069 1811910 Dragana Milutinović Simić